Tarihte Bugün - 14/15 Şubat

Genç İsmet, Topçu Okulu’na girdi

Osmanlı Devleti’nin 1787-88 yıllarında Rus ve Avusturya karşısında uğradığı ağır yenilgi, ıslahatın önce ordudan başlatılması gerektiği inancını yerleştirmişti. III. Selim’in 1792 yılında İstanbul Haliç’te inşa ettirdiği Humbaracı Kışlası, bu çabanın ilk ürünlerindendi. Gelişen bu kuruma 1793’te Mühendishane-i Berri-i Hümayun adı verildi. Topçu ve istihkâm subayı yetiştiren okul, orduda gerçek anlamda modern bilgilerle talim ve terbiyenin başladığı yerdi.

Mustafa İsmet, 21 Temmuz 1897’de Sivas Mülkiye İdadisi’nin altıncı sınıfından nakil alarak Mühendishane’nin lise kısmına kayıt yaptırdığında, henüz 13 yaşındaydı. İdadi’den sonra 14 Şubat 1901’de Mühendishane-i Berri-i Hümayun’a kaydoldu ve 1 Eylül 1903’te genç bir teğmen olarak okulun yüksek bölümünü bitirdi. Ardından Pangaltı’daki Erkân-ı Harp Okulu’na girdi. Burayı da birincilikle tamamlayıp 1906 yılında kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu.

İnönü’nün, bir şeyi kafadan hesaplarken hata yapanlara, “Biz Mühendishane-i Berri-i Hümayun mezunuyuz, kolay atlamayız,” diye takıldığı anlatılır. Aldığı mühendislik eğitimi sayesinde, hep bir hesap adamı olarak kaldığı ise bir gerçektir.