Tarihte Bugün - 16 Şubat

Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu

Türk Hava Kurumu, Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Cevat Abbas Gürer tarafından 16 Şubat 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti adıyla kuruldu. Cemiyetin başlıca amaçları Türkiye’de bir havacılık sanayii kurmak, havacılığın askeri, ekonomik, sosyal ve siyasi önemini halka anlatmak, sivil ve askeri havacılığın gelişimini sağlamak, bunun için gerekli araçları hazırlayarak personel yetiştirmek ve “uçan bir Türk gençliği yaratmak”tı.

Gazi’nin özel ilgisiyle gelişen havacılık faaliyetlerini İsmet Paşa da yakından izledi. İsmet İnönü, 3 Mayıs 1935’te Türkkuşu’nun açılışı için yaptığı konuşmada sivil havacılığın önemine dikkat çekiyor ve 24 Mayıs 1935’te Türk Tayyare Cemiyeti’nin 6. Kongresini açarken hava savunmasının artık uluslararası siyasetin en önemli unsuru haline geldiğini söylüyordu.

İnönü’nün havacılığa verdiği önemin sembolik bir göstergesi de, aynı yılın 26 Mayıs’ında ailece Türk Tayyare Cemiyeti’ne üyelik başvurusu yapmasıydı.