Özdemir İnce

Lozan Konferansı ve İsmet Paşa
Lozan Konferansı'nı at pazarında pazarlık yapmayla karıştıranlar İsmet Paşa'yı suçlarlar ve Lozan'ı yenilgi sayarlar. Neredeyse hiçbiri konferans tutanaklarını, tarafları temsilen katılanların anılarını, konferans hakkında yazılan kitapları okumamıştır.
Aydınlık
20-11-2013