Tarihte Bugün - 11 Temmuz

Türkiye ile ABD arasında Yardım Antlaşması imzalandı

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 11 Temmuz 1947’de bir yardım antlaşması imzalandı. Truman Doktrini’nin sonucu olarak imzalanan bu antlaşma, daha sonra imzalanacak olan bir dizi ikili antlaşmalar dizisinin de temelini oluşturdu. Antlaşma metni şöyle başlıyordu:

“Türk hükümeti, Türkiye’nin hürriyetini ve bağımsızlığını korumak için ihtiyacı olan güvenlik kuvvetlerinin takviyesini temin ve aynı zamanda ekonomisinin istikrarını muhafazada devam maksadı ile Birleşik Devletler Hükümeti’nin yardımını istediğinden...”

Türkiye’ye aynı zamanda bazı siyasal yükümlülükler getiren bu antlaşma, özellikle 24. maddesi yoluyla Türk dış politikasını da kısıtlıyordu. Bu madde, özellikle Türkiye’nin Haziran 1964’te Kıbrıs’a müdahale hazırlığına girdiği dönemde önem kazanacaktı.

24. Madde: Türkiye Hükümeti, Birleşik Devletler Hükümeti’nin muvafakati olmadan, bu neviden hiçbir madde veya malumatın mülkiyet ve zilyetliğini devredemeyeceği gibi, aynı muvafakat olmadan Türkiye Hükümeti’nin subay, memur veya ajanı sıfatı haiz bulunmayan bir kimse tarafından bu maddelerin ve bu malûmatın gayeden başka bir gayeye kullanılmasına müsaade etmeyecektir.