"Ulusal Kahraman, Devlet Adamı: İsmet İnönü" Sempozyum Programı - 25 Ekim 2018 İzmir

“Ulusal Kahraman, Devlet Adamı: İsmet İnönü” Sempozyum Programı – 25 Ekim 2018 İzmir


Sempozyum Başlığı:
“Ulusal Kahraman, Devlet Adamı: İsmet İnönü”

Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe

Yer: Konak Belediyesi, Türkân Saylan Kültür Merkezi (İzmir-Alsancak)

SEMPOZYUM PROGRAMI

09:15-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları
10:00-10:15 Çay-Kahve Arası

10:15-12:00 I. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Engin Berber
Prof. Dr. Ergün Aybars “İnönü ve Demokrasi”
Prof. Dr. Barış Özdal, “İsmet İnönü’nün Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sırasında
Yapılmış Anlaşmalar”
Doç. Dr. Yücel Yiğit “İsmet “İnönü’ye Suikast Girişimi (1963)”
Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Mehmetefendioğlu ve Cemal Necip Gürel “İsmet İnönü’nün İzmir
Ziyaretleri 1922-1966”
Doç. Dr. Birten Çelik, “İsmet İnönü’ye Hitaben Yazılıp Kitaplaşmış Açık Mektuplar”

12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

13:30-15:15 II. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ergün Aybars
Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, “ Zor Yıllarda Zor Olaylarda İsmet İnönü”
Prof. Dr. Yücel Bozdağlıoğlu, “İsmet İnönü Hükumetlerinde Dış Politika: Hükumet
Programları Üzerinden Bir Değerlendirme”
Doç. Dr. Olcay Pullukçuoğlu, “İsmet İnönü ve Kadın”
Doç. Dr. Ahmet Talimciler, “İsmet İnönü ve Spor”
Araş. Gör. Tülay Gül, “İsmet İnönü’nün Muallimler Kongresi’ni Açış Nutku Konuşması ve
Kamuoyu”

15:15-15:45 Çay-Kahve Arası
15:45-17:30 III. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçil Kara Akgün
Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, “Başbakan İsmet İnönü’nün Kıbrıs Politikası (1961-1965)”
Prof. Dr. Engin Berber, “Ulusal Basında İsmet İnönü’nün Vefatı: Söylem Analizi ile Bir
Okuma Denemesi”
Doç. Dr. Altuğ Günal, “Başbakan İsmet İnönü’nün Balkan Politikası (1930-1938)”
Doç. Dr. Sinem Ünaldılar Kocamaz, “İsmet İnönü ve Avrupa’ya Bakışı”
Dr. Öğr. Üyesi Kader Özlem, “İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı Dönemi Türkiye’nin
Balkanlar Politikası (1939-1950)”

17: 30-18:00 KAPANIŞ