Tarihte Bugün - 9 Şubat

Özden İnönü ve Metin Toker evlendiler

Özden İnönü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne asistan olarak girdiği sırada bir arkadaşının daveti üzerine İstanbul’a gitmiş ve orada Metin Toker’le tanışmıştı. Metin Toker, o sırada hem okuyor, hem de Cumhuriyet gazetesine yazılar yazıyordu. Aralarındaki arkadaşlık, daha sonra Metin Toker’in okuduğu Paris’te ve Özden İnönü’nün bir tez programı için gittiği Edinburgh’da da devam etti.

Metin Toker, Türkiye’ye döndükten sonra 1954’te Akis dergisini çıkarmaya başladı. İsmet İnönü, bu sırada muhalefetteydi. Özden İnönü-Metin Toker çifti 9 Şubat 1955’te evlendi. Nikâh Türk Ocağı binasında yapıldı. Hayli kalabalık törenin ardından Pembe Köşk’te özel bir davet verildi. Günün esprisi, Metin Toker’in nikâhtan yarım saat öncesine kadar Akis dergisine hâlâ haber yetiştiriyor olması ve balayı seyahatine çıkarken daktilosunu da beraberinde götürmesiydi.