İnönü Arşivi

İnönü Arşivi

İnönü Vakfı Arşiv sistemi 3 bölümden oluşmaktadır. Kütüphane, Belge Arşivi ve Fotoğraf Arşivi.

Kütüphane bölümü İsmet İnönü’ye ait kitap, süreli yayın, atlas gibi basılı eserler ile daha sonra İnönü Vakfi’na gelmiş kitapları içermektedir.  İsmet İnönü’nün 5000’den fazla kitabı onarılıp ciltlenmiştir. Eserlere ait bibliyografik veriler, ortak kütüklerde toplanmış ancak Vakfa ait kitaplar ayrı bir grup olarak ve istenirse farklı bir mekanda da sergilenecek şekilde kodlanmıştır. Böylece İsmet İnönü Kütüphanesinin orijinal bütünlüğü aynen korunmuştur. Kütüphane koleksiyonunda Türkçe yanında İngilizce, Almanca, Fransızca, Arap harfli toplam 5661 adet eser bulunmaktadır. Kütüphanedeki eserler, yazar adı,  kitap adı,  dizi adı, ve konu başlıklarına göre taranabilmektedir. İsmet İnönü’nün yaşamı boyunca TBMM içinde ve dışında verdiği demeç, beyanat, ve nutuklar o günün basınından taranıp kitap haline getirilmiştir.

Belge Arşivinde mektuplar, telgraflar, faturalar ve raporlar gibi belgeler bulunmaktadır. Tamamına yakın kısmı orijinal ve tek nüshadır. Arap harfi olanlar Latin harfine çevrilmiş, Almanca, Fransızca, İngilizce ve diğer dillerde olanların ise önemli bir bölümü Türkçeye çevrilmiştir. Belge arşivinde toplam 11200 kayıt yer almaktadır. Arşivdeki belgeler, belge türü, yazar adı, muhatap adı, belge içinde geçen kişi adları, yer adları, tüzel kişi adları ve konu başlıklarına göre taranabilmektedir.

Fotoğraf arşivi, albüm ve fotoğraflardan oluşur. Her fotoğraf, çekim özellikleri, konu, mekan ve içinde yer alan kişilerle beraber tanımlanmıştır. Fotoğraf arşivinde halen 17843 adet fotoğraf kaydı yer almaktadır.

Arşivdeki ses kasetleri ile video görüntü kasetlerinin tümü daha uzun korunabilmeleri amacıyla CD’lere aktarılmıştır.