İnönü Karargah Binası ve Savaş Müzesi - Eskişehir

İnönü Karargah Binası ve Savaş Müzesi – Eskişehir

Kurtuluş savaşımızın dönüm noktalarından İnönü Savaşlarının sevk ve kumanda edildiği askeri karargahtır. I. Dünya Savaşının sonunda yaşanan Anadolu’nun işgali sırasında, bir an için Batı Anadolu ve Trakya’yı elde etme hayaline kapılan Yunanlıların durdurulduğu ve üst üste iki yenilgi ile topraklarımızdan atıldıkları çetin savaşlar, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü tarafından buradan yönetilmiştir.

Tüğg. İsmet İnönü’nün karargah olarak burayı seçmesinin sebebi, hem iki koldan taarruza geçen Yunan kuvvetlerine (ve yine bir başka koldan Türk askerine kurşun sıkan Çerkez Ethem’in eşkiyalarına) karşı elverişli bir mukavemet noktası oluşturmak, hem de bu esnada Eskişehir’e kadar ilerlemiş olan düşmanın Ankara hedefini bozmaktı.

Bina, büyük komutan İsmet İnönü’nün ve İnönü Zaferlerinin 80. yıldönümü hatırasına saygı ifadesi olarak, T.C. Kültür Bakanlığınca 2000-2001 yıllarında yürütülen restorasyonla “İNÖNÜ SAVAŞ MÜZESİ” olarak, gelecek kuşaklarımıza kazandırılmıştır.

01.04.1921 günü Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal ile Garp Cephesi Komutanı İsmet arasında karşılıklı çekilen telgraflar:

 

TELGRAF
Metristepe, 1 Nisan 1921

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA

Saat 18.30’da Metristepe’den gördüğüm vaziyet: Gündüzbey kuzeyinde, sabahtan beri dayanan ve artçı olması muhtemel bulunan bir düşman müfrezesi, sağ kanat grubunun taarruzuyla düzensiz bir şekilde çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidiye yönünde temas ve faaliyet yok. Bozüyük yanıyor. Düşman, binlerce ölüleriyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir.

Batı Cephesi Kumandanı
İSMET

 

TELGRAF
Ankara, 1 Nisan 1921

İNÖNÜ MUHAREBE MEYDANINDA METRİSTEPE’DE GARP CEPHESİ KUMANDANI VE BÜYÜK ERKAN-I HARBİYE REİSİ İSMET PAŞA’YA

Bütün dünya tarihinde, sizin İnönü Alanı savaşlarında üstlendiğiniz görev ölçüsünde ağır bir görev üstlenmiş komutanlar pek azdır. Ulusumuzun bağımsızlık ve varlığı, üstün yetenekli yönetiminiz altında onurlu görevlerini yapan komutan ve silah arkadaşlarınızın yüreklilik ve yurtseverliğine büyük güvenle dayanıyordu. Siz, orada yalnız düşmanı değil, ulusun ters düşmüş yazgısını da yendiniz. Yayılmacıların elindeki kara yazgılı topraklarımızla birlikte bütün ülke, bugün en uç yerlerine değin sizin zaferinizi kutluyor. Düşmanın yayılma aç gözlülüğü, kararlılığınızın ve yurtseverliğinizin yalçın kayalarına çarparak paramparça oldu.

Adınızı tarihin övgü yazıtına yazan ve bütün ulusu sizin için sonsuz minnet ve şükrana yönelten büyük savaş ve zaferinizi kutlarken üstünde durduğunuz tepenin, size binlerce düşman ölüleri ile dolu bir onur alanı gösterdiği ölçüde ulusumuz ve kendiniz için yükseliş ışıkları ile dolu geleceğe de baktığını ve egemen olduğunu söylemek isterim.

TBMM Başkanı
MUSTAFA KEMAL

 

ZİYARET: Kütüphane Müdürlüğü’nün 0 222 591 31 90 no.lu telefonundan randevu alınarak gezilebilir.

(İnönü Kaymakamlığı ve İnönü Vakfı’nın katkıları ile Nejat İşcan tarafından derlenen broşürden alınmıştır.)