Vakfın Amaçları

Vakfın Amaçları

Tüzüğüne göre vakfın amaçları;

a) İsmet İnönü’den kalan her türlü anı, belge ve eşyaları toplamak, korumak, uzman ve araştırmacıların yararlanacakları duruma getirmek, gelecek nesillere ve bütün insanlık alemine aktaracak önlemleri almak,

b) İsmet İnönü’nün yaşadığı zaman aralığını kapsayan, Osmanlı İmparatorluğunun son yılları ile Cumhuriyetin kuruluşu ve yarımyüzyıllık gelişmesini içine alan dönemde Türk toplumunun siyasi, sosyal, iktisadi, kültürel, bilimsel ve teknolojik hayatını inceleyen tarihi araştırmaları özendirmek, desteklemek, ödüllendirmek, sonuçlarını yayınlamak,

c) İsmet İnönü’nün hayatı boyunca uzun süreler oturduğu, Ankara, Çankaya, Şehit Ersan Cad. No:14’deki (PEMBE KÖŞK) ile İstanbul, Heybeliada, Refah Şehitleri Cad. No:73’deki evi “İNÖNÜ MÜZELERİ” haline getirmek,

d) Öncelikle, (c) bendinde belirlenen yerlerin birinde bir “İNÖNÜ KİTAPLIĞI” kurmak, bu kitaplıktan uzman ve araştırmacıların yararlanmaları için gereken önlemleri almak,

e) Türkiye’nin başka yerlerinde kurulmuş veya kurulacak, “İNÖNÜ MÜZELERİ” veya “İNÖNÜ KİTAPLIKLARI”na mümkün olabilen yardım ve katkıları sağlamak,

f) İsmet İnönü’nün hayatı ve çeşitli dönemlerdeki çalışmaları hakkında araştırmalar yapılmasını ve bunların yayınlanmasını, Türkçe veya yabancı dillerde kitaplar yazılmasını, özendirmek, desteklemek,

g) Vakıf Yönetim Kurulunun belirleyeceği esas ve ilkeler doğrultusunda, “İNÖNÜ BURS” ve “İNÖNÜ ARMAĞANLARI” vermektir.