Anasayfa

Tarihte Bugün

İzmir İktisat Kongresi başladı

İzmir İktisat Kongresi veya 1. İktisat Kongresi, 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında yapıldı. İzmir’de Banka-Han binasında toplanan bu kongrede, değişik sektörlere mensup 1.135 delege ile yeni Türkiye’nin ekonomik yapılanması tartışıldı. Dönemin yönetici kadrosu, Kurtuluş Savaşı ile kazanılan zaferden sonra, siyasi ve ekonomik bağımsızlığı da kazanmayı en temel hedef olarak görmekteydi. Geçmiş dönemde TBMM’nin başlıca uğraşı yurdu işgalden kurtarmak olmuştu, ama şimdi öngörülen ekonomik bağımsızlığa nasıl ulaşılacağı etraflıca tartışılmalıydı.

İzmir İktisat Kongresi’nde esas olarak bireysel girişimciliği ve özel teşebbüsü teşvik eden liberal bir anlayış benimsenmişti. “İktisadi Misak-ı Milli”ye uygun olarak devlet, ekonomide sadece teşvik edici bir rol oynayacak ve özel teşebbüsün ekonomik gücünü aşan alanlarda faaliyet gösterecekti.

Fakat savaşlardan büyük zarar görmüş ülkede kişi başına gelir düzeyi çok düşüktü. Sermaye birikimi ve altyapı imkânları da son derece yetersizdi. Ekonomi daha çok tarımsal üretime dayanıyor, ülkedeki sanayi kuruluşlarının sayısı bir elin parmaklarını geçmiyordu. Tüm bunlara 1929’da tüm dünyayı etkisine alan Büyük Buhran da eklenince, bu tarihten sonra planlı ve devletçi bir ekonomi anlayışına geçildi.

Videolar

Gündemimizden

Ara
20
Cum
2019
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası İsmet İnönü’yü Anma Konseri veriyor.
Ara 20 @ 20:00

Konser Tarihi :20 Aralık 2019
Konser Saati: 20:00
Konser Salonu: Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu, Seyhan/ADANA
KONSER PROGRAMI
“İSMET İNÖNÜ’YÜ ANMA KONSERİ”

Şef:
Antonio Pirolli

Solist:
Yunus Emre Nefesli Beşlisi
Ebru Ertek “flüt”
Serkan Altınok “obua”
Mertol Mutlu “klarinet”
Orçun Ensoy “fagot”
Barış Bayer “korno”

Program:
G. Verdi / Nabucco Uvertürü
J. V. Lindpainter / Senfoni Konçertant No.1 “Adana’da ilk seslendiriliş”
P. I. Çaykovski / Senfoni No.4

Ara
19
Per
2019
Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İsmet İnönü’yü Anma Konseri veriyor.
Ara 19 – Ara 20 all-day

Şef: Rengim Gökmen
Solist: Ayşegül Sarıca piyano

Program:
Wolfgang Amadeus Mozart
“Fİgaro’nun Düğünü” Operası Üvertürü, Kv.492
Wolfgang Amadeus Mozart
Pİyano Konçertosu Nr. 20, re mİnÖr, Kv.466
Wolfgang Amadeus Mozart
41.Senfonİ, do majör, Kv.551

Ara
13
Cum
2019
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası İsmet İnönü’yü Anma Konseri veriyor.
Ara 13 @ 20:30