Ulusal Kahraman, Devlet Adamı: İsmet İnönü Sempozyumu