Araştırma Kitapları

Araştırma Kitapları

Alkan, Mehmet Ö (haz),  “İsmet İnönü”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021

Aydemir, Şevket Süreyya, “İkinci Adam (3 Cilt)”, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2016

Bekata, Hıfzı Oğuz, Çağlayangil, İhsan Sabri, Demirel, Süleyman, İnönü, Erdal, “İlk Koalisyondan Son Koalisyona 1961-1991”, Ankara, İnönü Vakfı, 1992

Berber, Engin (haz.) “Ulusal Kahraman Devlet Adamı İsmet İnönü Sempozyum Bildirileri“, Konak Belediyesi, İzmir, 2019

Bilge, A. Suat, Prof. Dr., “Güç Komşuluk, Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkileri 1920-1964″, T. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1992

Bilgehan, Gülsün, “Örnek Bir Cumhuriyet Kadını: Mevhibe İnönü“, TC Kültür Bakanlığı, Ankara, 1996

Bilgehan, Gülsün, “Mevhibe: Çankaya’nın Hanımefendisi“, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2015

Bilgehan, Gülsün, “Pembe Köşkten Masallar”, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2003

Cihan, Ali Rıza, Tekin, Abdullah, “Çağdaş Devlet Adamı İsmet İnönü“, Tekin Yayınevi, Ankara, 1989

Coşkun, Alev, “1884-1922 Asker İnönü“, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2018

Coşkun, Alev, “1922-1923 Diplomat İnönü Lozan“, Kırmızı Kedi Yayınevi, İstanbul, 2019

Demirci, Sevtap, “Belgelerle Lozan Taktik-Stratejik-Diplomatik Mücadele 1922-1923“, Alfa Tarih Yayınları, İstanbul, 2011

Demirci, Sevtap, “Strategies and Struggles, British Rethoric and Turkish Response: The Lausanne Conferance 1922-1923“, İsis Press, İstanbul, 2005

Demirel, Ahmet, “Tek Partinin Yükselişi”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012

Demirel, Ahmet, “Tek Partinin İktidarı”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014

Deringil, Selim, “Denge Oyunu: İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası”, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2015

Dumont, Paul, “Fransız Devlet Arşivlerinde İsmet İnönü“, İnönü Vakfı, Ajans Türk, Ankara, 1991

Dündar, Can, Çaplı Bülent, “İsmet Paşa“, İmge Yayınları, Ankara, 2007

Ege, Rıdvan, “Türkiye’nin Sağlık Hizmetleri ve İsmet Paşa”, İnönü Vakfı, Ankara, 1992

Erhan, Çağrı (Editör), “Yaşayan Lozan“, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2003

Ertan, Temuçin Faik, Prof. Dr. (Editör), “Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi”, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2016

Gökbilgin, M. Tayyib, “Milli Mücadele Başlarken: Mondros Mütarekesinden Büyük Millet Meclisi’nin Açılmasına”, T, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2011

Heper, Metin, “İsmet İnönü“, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2008

İnan, Afet, Prof. Dr. “Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler“, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015

Kahramankaptan, Şefik, “İsmet İnönü ve Harika Çocuklar İdil Biret – Suna Kan“, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1998

Karagedikli, Gürer (haz.) “90 Soruda Lozan Barış Antlaşması“, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2013

Koçak, Cemil, “Akis Dergisi Ümit ve Hayal Kırıklığı (1954-1957)” 1. Cilt, Vakıfbank Kültür Yayınları, İstanbul, 2022

Koçak, Cemil, “Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945)”, 2 Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007

Köylü, Murat, “İki Mustafa Kurtuluş (1881-1923)”, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2021

Loğoğlu, Dr.O.Faruk, “İsmet İnönü and The Making of Modern Turkey” , İnönü Vakfı, Ankara, 1997

Meray, Seha L. (Çev.)(Önsöz:İsmet İnönü):” Lozan Barış Konferansı: Tutanaklar, Belgeler”, 8 Kitap, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2001.

Ölçen, Ali Nejat, “Halkevleri“, İnönü Vakfı, Ajans Türk, Ankara, 2001

Önder, Zehra, “2.Dünya Savaşında Türk Dış Politikası“, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2002

Pullarla İnönü“, Burak Filateli A.Ş Kültür Yayınları, İstanbul, 1996, (İngilizce açıklamalı)

Şimşir, Bilâl N., Lozan Günlüğü: Lozan Barış Konferansı ve Barış Anlaşması Sürecinin Belgesel Kronolojisi (1922,1923), Bilgi Yayınevi, Ankara, 2012

Şimşir, Bilâl N., “Lozan Sonrasında Sınırlar ve Boğazlar”, Ajans-Türk, İnönü Vakfı Ankara, 1983

Şimşir, Dr. Bilal N., Ertan, Prof. Dr. Temuçin F., “90. Yılında Lozan Anlaşması”, Ajans Türk, İnönü Vakfı, Ankara 2012

Shaw, Stanford, Mehmet Harmancı (Çev.) “Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye” (2 Cilt), E-Yayınları, İstanbul 1994

Tekeli, İlhan; İlkin Selim, “Dış Siyaseti ve Askeri Stratejileriyle, İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi “, 1. Cilt”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2018

Tekeli, İlhan; İlkin Selim, “İktisadi Politikaları ve Uygulamalarıyla, İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi 2. Cilt”, İletişim Yayınları, İstanbul, 2016

Tekeli, İlhan; İlkin Selim, “Savaşın İçinden Geleceğine Yönelen İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi”, 3. Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014

Tekeli, İlhan; İlkin Selim, “Cumhuriyetin Harcı 1- Köktenci Modernitenin Doğuşu”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007

Tekeli, İlhan; İlkin Selim, “Cumhuriyetin Harcı 2- Köktenci Modernitenin Gelişimi”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004

Tekeli, İlhan; İlkin Selim, “Cumhuriyetin Harcı 3- Modernitenin Altyapısı Oluşurken”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004

Toker, Metin, “Şeyh Sait ve İsyanı“, Ka Kitap, İstanbul, 2015

Toker, Özden, Kurtul Altuğ (haz.) “Metin Toker’den Akisler“, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2007

Toros, Taha, “İsmet Paşa’ya Dair Bazı Belgeler ve Bilgiler”, İnönü Vakfı, Ankara, 1992

Tunalı, Mete, “Pembe Köşk’ten Anıt Kabir’e”, Ekran Yayınları, 1974

Tunaya, Tarık Zafer, “Türkiye’de Siyasal Gelişmeler (1876-1938): Mütareke, Cumhuriyet ve Atatürk” (Kitap 2), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2016

Tunçay, Mete, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması 1923-1931, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2015

Turan, Şerafettin, “İsmet İnönü, Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği”, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2003

Turan, Şerafettin, “Mustafa Kemal Atatürk, Kendine özgü Bir Yaşam ve Kişilik”, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2017

Uğur, Necdet, “İsmet İnönü”, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010

Uğurlu, Nurer (haz.), “2. Dünya Savaşı’nda Türkiye Üzerine Gizli Pazarlıklar (1934-1944) / SSCB Dışişleri Bakanlığı, Almanya Dışişleri Bakanlığı Belgeleri”, Örgün Yayınevi, İstanbul, 2003

Üstün, Çiğdem (haz.), “Lozan’dan Günümüze Türk-Yunan İlişkileri, Gediz Üniversitesi”, Avrupa Birliği Kulübü, İnönü Vakfı, İzmir, 2014

Weisband, Edward, “2. Dünya Savaşı ve Türkiye”, Örgün Yayınevi, İstanbul, 2002

Yıldırım, Erinç Erdal, “İnönü Döneminde Tarih ve Eğitim: Tarih Anlayışında Süreklilik ve Değişimler“, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2014

Yılmaz, Mustafa Dr, “British Public Opinion and the Lausanne Peace Conference and Treaty”, İnönü Vakfı, Ankara, 1994.

70th Anniversary of The Lausanne Peace Treaty“, Ankara, TC Dış İşleri Bakanlığı, 1993, 60 p

70. Yılında Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Seminer 1993“, Ankara, İnönü Vakfı Ajans Türk, 1993

Lozan Barış Antlaşmasının 70. Yıldönümü TBMM’deki Anma Töreni 1993“, Ankara, TC Dış İşleri Bakanlığı, 1993

Panel On The 55th Anniversary Of The Cairo Conference“, Ankara, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 1999, 95 s