Arşivler

Arşivler

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü : Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerinden yararlanma koşulları verilen bu siteden, katalog ve kütüphane taramaları yapılabilmektedir.

Anadolu Ajansı Arşivi: Bu arşivde 9 milyon kadar fotoğraf, ayrıca videolar, infografikler de bulunmaktadır.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Film Arşivi: Bakanlık arşivindeki filmleri dijital ortama aktarmış ve kullanıcılara açmıştır.

The National Archives (İngiliz Ulusal Arşivi) : Bu arşivin %5’i dijital ortama aktarılmıştır.

The National Archives and Records Administration (NARA) : A.B.D Ulusal Arşivi

France Diplomatie – Archives Diplomatique ve Bibliotheque Diplomatique Numeric : Fransız Diplomasi Arşivi

British Pathe: Dünyanın en tanınmış haber filmi arşivi

Europeana : Avrupa kültürel miras bilgilerini 3700 farklı kuruluştan toplayan bir arşiv. Fotoğraf, belge, ses, video, 3D..

 

Dijital ortama aktarılan verileri sorgulamak ve görüntülemek için tıklayın.