Biyografi

Biyografi
1884
İzmir’de doğdu.

1892
Sivas Askeri Rüştiyesine girdi.
1897
İstanbul Mühendishane İdadisinde eğitim gördü.
1901
Topçu Harbiyesine girdi. 1903’de birincilikle bitirdi.
1906
Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisinden mezun oldu.

1912
Binbaşı oldu ve Yemen Kuvvetleri Kurmay Başkanlığına getirildi.

1915
Albaylığa yükseldi.

1915
2. Ordu Kurmay Başkanı oldu.

1916
Mevhibe hanımla evlendi.

1917
Ocak ayında Kafkas cephesinde 4. Kolordu Komutanlığına getirildi.

1917
Haziranında Sina cephesinde 3. Kolordu Komutanı oldu.
1918
Harbiye Nezareti Müsteşarlığına atandı.

1920
Genelkurmay Başkanlığına seçildi.

1921
1. İnönü Zaferi ile Yunanlıları durdurdu.

1921
Tuğgeneralliğe yükseltildi.
1921
01 Nisan 1921‘de Yunanlılara karşı 2. İnönü Zaferini kazandı.

1922
11 Ekim 1922’de Büyük zaferden sonra Mudanya Antlaşmasını imzaladı.

1922
Lozan’da barış görüşmelerine gönderildi.

1923
Başbakan oldu.

1924
Başbakanlıktan ayrıldı.

1925
Yeniden Başbakanlığa getirildi

1926
Orgeneralliğe yükseltildi.

1927
Askerlikten emekli oldu.

1934
Soyadı Kanunu ile Atatürk kendisine İNÖNÜ soyadını verdi

1938
Atatürk’ün ölümü ile Cumhurbaşkanı seçildi.

1938
CHP Kongresinde Değişmez Başkan ve Milli Şef ünvanlarını aldı.

1950
Cumhurbaşkanlığı sona erdi. 1961’e kadar muhalefette kaldı.

1961
Tekrar Başbakan oldu.

1965
Başbakanlıktan istifa etti.

1972
CHP’den ve Milletvekilliğinden ayrıldı. Senato üyesi oldu.

1973
25 Aralık 1973 tarihinde vefat etti.