Erdal İnönü Kitapları

Erdal İnönü Kitapları

İnönü, Erdal, “Anılar ve Düşünceler-1”, İdea Yayınları, İstanbul, 1995

İnönü, Erdal, “Anılar ve Düşünceler-2”, Yorum Yayınları, İstanbul, 1998

İnönü, Erdal, “Anılar ve Düşünceler-3”, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2001

İnönü, Erdal, Can Dündar (haz), “Canım Erdalım Sevgili Babacağım: Erdal İnönü- İsmet İnönü Mektuplaşmaları, Can Yayınları, İstanbul, 2011

İnönü, Erdal, “Anka Kuşu“, Can Dündar(haz), Ankara, İmge Yayınları, 550 s

Erdal Bey Sıra Dışı Bir Siyaset Adamının Ardından”, Tüses, İstanbul, 2008

İnönü, Erdal, “Mehmet Nadir Bir Eğitim ve Bilim Öncüsü“, Tubitak, Ankara, 1997

İnönü, Erdal, Osman Bahadır, “Türkiye’de Temel Bilimlerde İlk Araştırmacılar“, Büke Yayınları, İstanbul, 2007

İnönü, Erdal, “Bilimsel Devrim ve Stratejik Anlamı“, İstanbul, 2009

İnönü, Erdal, “1923-1966 Döneminde Türkiye’nin Astronomi ve Astrofizik Dallarındaki Araştırmalara Katkısını Gösteren Bir bibliyografya ve Bazı Gözlemler“, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, 2009

İnönü, Erdal, Mustafa Gazalcı (haz), “Siyaset Penceresinden Meclis’in İçinden Dışından”, Ardıç Yayınları, Ankara, 1994

İnönü, Erdal, “Üçyüz Yıllık Gecikme Tarih, Kültür, Bilim ve Siyaset Üzerine Konuşmalar“, Büke Yayınları, İstanbul, 2002

İnönü, Erdal, “Fikirler ve Eylemler Tarih Bilim ve Siyaset Üzerine Konuşmalar“, Büke Yayınları, İstanbul 2000