"Lozan ve Cumhuriyetin 90.Yılında Atatürk ve İnönü" Sergisi - 21 Ekim-24 Kasım 2013