Prof. Dr. Şerafettin Turan

Prof. Dr. Şerafettin Turan

1925’te doğdu. İlk ve Orta öğreniminden sonra önce, Gazi Eğitim Enstitüsü Tarih – Coğrafya bölümünden, arkasından Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu. 1952’de ayni bölüme asistan olarak atandı. Kemal Paşazade Şemseddin Ahmed’in Tevarih-i Al-i Osman’ının Fatih Mehmet dönemine ilişkin defteri üzerindeki çalışmasıyla 1954’de Doktor; Kanuni’nin Oğlu Şehzade Bayezıd Vak’ası konulu habilitasyon tezi ile 1956’da Üniversite Doçenti sanlarını aldı. Osmanlı Teşkilatında Hassa Mimarları adlı incelemesiyle de 1964’de Profesörlüğe yükseltildi. 1992’de yaş sınırından emekliliğe ayrıldı.