Prof. Dr. Sina Akşin

Prof. Dr. Sina Akşin

1937’de doğdu. 1955’te Robert Kolej’den, 1959’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. ABD’de Fletcher School of Law and Diplomacy’de Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans çalışmaları yaptı. (MA, 1960;MALD, 1961). 1961-1967 yıllarında Robert Kolej Yüksek Okulu İnsan Bilimleri bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı, uygarlık tarihi dersleri verdi. 1968’de İstanbul Edebiyat Fakültesinden Son Çağ Tarihi doktoru ünvanını aldı. 1969’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Türk Siyasal Tarihi Bilim Dalında asistan oldu. Aynı Fakültede 1975’te doçent, 1989’da profesör ünvanlarını aldı. Fakültesinde Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı, Öğretim Elemanları Sendikasında kurucu Genel Başkanlık, Atatürkçü Düşünce Derneğinde Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

Bazı Yapıtları: 31 Mart Olayı, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789, 1980.