Tarihte Bugün - 1 Ağustos

Tarihte Bugün – 1 Ağustos

Genç İsmet geleceğine koşuyor

Askeri Rüştiye’yi bitiren İsmet, Sivas’ta Askeri İdadi (lise) olmadığı için sivil liseye kaydolmuştu. Ancak iki yıl sonra, 31 Temmuz 1897’de buradan ayrılarak İstanbul Halıcıoğlu’ndaki Mühendishane-i Berri-i Hümayun adlı Topçu Okulu’nun 3. sınıfına nakil oldu.

Mühendishane’nin yüksek kısmının ilk sınıfını birincilikle geçtiğinden, İzmir’deki dayısına bu başarısını, “Geleceğimle benim aramda bir engel ve bir perde oluşturan yıllardan birini çiğneyip geçtim,” diye bildirmiştir.