Tarihte Bugün - 1 Aralık

Tarihte Bugün – 1 Aralık

Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na üye oldu

Türkiye’yi Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortak üye yapan, taraflar arasında bir gümrük birliğine dayanan ve tam üyelik öngören Ortaklık Anlaşması, diğer adıyla Ankara Anlaşması, 12 Eylül 1963’te imzalandı ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girdi.

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, 31 Temmuz 1959’da Topluluk’a ortaklık başvurusunda bulundu. Türkiye adına bu başvuruyu, dönemin Demokrat Parti lideri ve Başbakanı Adnan Menderes yaptı. Menderes, bu başvuruyla, “Türkiye’nin Avrupa’ya ilk adımı attığını” ifade ediyordu. Anlaşmaya imza atan dönemin Başbakanı İsmet İnönü ise Avrupa Birliği’ni, “Beşeriyet tarihi boyunca insan zekâsının vücuda getirdiği en cesur eser” olarak tanımlıyordu.

Ankara Anlaşması, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin hukuki temelini oluşturmaktadır. Anlaşmanın ikinci maddesinde amaç şöyle belirtilmektedir:

“Türkiye ekonomisinin hızlı kalkınmasını ve Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşam koşullarının yükseltilmesini sağlama gereğini göz önünde bulundurarak, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi özendirmektir.”