Tarihte Bugün - 1 Eylül

Tarihte Bugün – 1 Eylül

II. Dünya Savaşı başladı

23 Ağustos 1939’da Moskova’da imzalanan Molotov-Ribbentrop Paktı’yla (Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı), herkesi şaşırtan bir hamle yapan Hitler Almanyası, 31 Ağustos’ta Polonya sınırında bazı provokasyonlara giriştikten sonra, Almanya’nın çıkarlarını savunma bahanesiyle savaş dahi açmadan Polonya’ya girdi. Böylece 1 Eylül 1939’da II. Dünya Savaşı resmen başlamış oldu.

Almanya ile Polonya arasında 1934 yılından kalma bir saldırmazlık paktı olduğu düşünülürse, küçük devletlerin güçlü ve silahlanmış bir Almanya karşısında güvenebilecek hiçbir şeyleri olmadığı ortadaydı. Nitekim Avrupa’da büyük bir imparatorluk kurmayı amaçlayan Almanya, 1939’un sonundan 1941’in başına kadar bir dizi muharebe ve antlaşma ile Avrupa topraklarının çoğunu ele geçirdi.

Bu durum, Türkiye için de tedirginlik verici olmuş ve büyük fedakârlıklarla önemler almaya mecbur bırakmıştır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, savaş boyunca ülkeyi savaştan uzak tutmaya çalışmıştır.