Tarihte Bugün - 10 Ekim

Tarihte Bugün – 10 Ekim

İnönü dönemi sona yaklaşıyor

10 Ekim 1965 Genel Seçimleri’nde CHP’nin başarılı olamaması üzerine parti içi görüş ayrılıkları derinleşti. İnönü’nün desteklediği “ortanın solu” politikası parti tarafından da benimsenmişti. Ancak Ecevit grubu, ortanın solu deyimine içerik kazandırmak istiyordu. Bu grubun temel söylemlerini birkaç başlık halinde sıralamak mümkündür:

• Halka dayanmak, güvenmek,
• Demokrasiyi tüm yönleriyle benimsemek,
• Cunta ve darbelerin karşısında olmak,
• Ezilenlerden, çalışanlardan, emekçilerden yana olmak.

Gruplar arası mücadelede, kişisel çekişmelerin yanı sıra, İnönü’den sonra partinin başına kimin geçeceği kavgası da etkili olmaktaydı. Ancak, temel sürükleyici faktör, partinin ideolojik yenilenmesiydi. Nitekim yenilenme arzusu CHP’de Ecevit’i önce Genel Sekreterliğe, ardından da Genel Başkanlığa taşımıştır.