Tarihte Bugün - 10 Eylül

Tarihte Bugün – 10 Eylül

İzmir Enternasyonal Fuarı her yıl büyüyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonel Fuarı’nın tarihi, 17 Şubat 1923’te Atatürk’ün talimatı ile İzmir’de toplanan İktisat Kongresi’nde açılan sergiye kadar uzanır. Kongre ile eşzamanlı olarak İkinci Kordon’da, çeşitli sanayi, tarım ve el ürünlerini kapsayacak şekilde açılan ticaret sergisi, sonraki yıllarda “9 Eylül Mahalli Sergisi” adı altında her yıl düzenlenen bir fuara dönüştü. Fuar, 1928 yılından sonra yabancı firmaların da katılımıyla uluslararası bir görünüm almaya başladı.

Her yıl İzmir’in Kurtuluş Günü olan 9 Eylül’ü de kapsayacak şekilde, 10 günlük bir zaman dilimi içinde düzenlenen fuarın 1930’lu yıllarda ziyaretçi sayısı 250 binlere, katılımcı firma sayısı da 500’lere ulaşınca, yeni bir yere taşınması kaçınılmaz oldu. Böylece 1936’da altıncısı düzenlenen panayır, “Arsıulusal İzmir Fuarı” adı ile 360.000 metrekarelik Kültürpark’taki yeni yerinde, Başbakan İsmet İnönü tarafından 10 Eylül’de görkemli bir törenle açıldı.

1936’dan sonra Kültürpark’ın geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edildi. Bir yandan Paraşüt Kulesi yapılırken, fuar alanındaki pavyonların çevresinde belediye tarafından yollar, havuz, gazino ve bahçeler hazırlanıyordu. 20 Ağustos 1937’de fuar bu kez “İzmir Enternasyonal Fuarı” adını alarak, dönemin Ekonomi Bakanı Celal Bayar tarafından açıldı. 1944 fuarında ise Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Maarif Pavyonu’nu ziyaret etti. Pavyonda, Kız Enstitüleri, Kız Akşam Mektepleri ve Gezici Köy Kursları’nın yaptığı çalışmalar sergileniyordu.

“İzmir Enternasyonal Fuarı”, geçmişi boyunca hem sağladığı ekonomik katkılar, hem de kentin sosyal hayatına getirdiği renk sayesinde İzmir’in ayrılmaz bir parçası olmuştur.