Tarihte Bugün - 10 Haziran

Tarihte Bugün – 10 Haziran

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kuruluşu

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 29 Aralık 1944’te Millî Savunma Sağlık Daire Başkanı Tümgeneral Abdülkadir Noyan ve Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’i Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kurulması için görevlendirdi. Okulun kuruluş yasası, 20 Haziran 1945 tarihinde çıktı. İlk dekan Abdülkadir Noyan oldu. Fakülte, 19 Ekim 1945’te Cebeci Hastanesi’nde eğitime başladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 5. Sınıfı bitirip gelen ilk öğrenciler, 1946’da Ankara Tıp Fakültesinden mezun oldular