Tarihte Bugün - 10 Kasım

Tarihte Bugün – 10 Kasım

Cephede başlayan arkadaşlık ebediyete taşındı

Tüm dünya, 10 Kasım’da Ulu Önder Atatürk’ü kaybetmenin hüznünü yaşadı. Silah arkadaşı, başkumandanı, siyasette yıllarca birlikte çalıştığı önderini kaybeden İnönü’nün hüznü ise bambaşkaydı. Onların arkadaşlığı çok gerilere gidiyordu.

Albay İsmet’in Mustafa Kemal ile kıt’a arkadaşlığı Çanakkale Savaşları’ndan hemen sonra başladı. Albay İsmet, onun emrinde önce İkinci Ordu Kurmay Başkanı, daha sonra da Kolordu Komutanı olarak çalıştı. Mustafa Kemal ile Albay İsmet’in cephedeki bu yakın çalışmaları, birbirlerinin karakterini ve düşünce yapısını tanımak açısından önemlidir.

Bu arkadaşlık bağının, daha sonraki yıllarda Milli Mücadele ve yeni devletin kuruluşunda önemli etkileri oldu. Albay İsmet, İstanbul’la bütün bağlarını kopararak 3 Nisan 1920’de Ankara’ya geçti ve bu tarihten Kurtuluş Savaşı’nın sonuna kadar Mustafa Kemal Paşa’nın sağ kolu olarak görev yaptı.

Mustafa Kemal’in ona duyduğu güven nedeniyle Kurtuluş Savaşı’nın ardından önce ateşkes görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Mudanya’ya, sonra da Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini masa başında vereceği Lozan’a gönderildi.

İsmet İnönü, 29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilan edildiği ve inkılapların hayata geçirildiği süreçte Mustafa Kemal’le hep yakın işbirliği içinde oldu ve ona tam destek verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk, ilk Başbakanı da İsmet İnönü oldu. Genç Türkiye, bu iki güçlü liderin ellerinde şekillendi.