Tarihte Bugün - 11 Nisan

Tarihte Bugün – 11 Nisan

İnönü Belgrad’a vardı

Balkan Paktı, 9 Şubat 1934 tarihinde Atina’da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Pakt, esas olarak Akdeniz ve Balkanlar’da genişleme emellerini “mare nostro” projesi içinde ilan etmiş olan İtalya’ya karşı kurulmuştu. İtalya, o tarihlerde Almanya’ya karşı İngiltere ve Fransa’nın müttefiki olduğu için alışılmamış bir denge politikası gütmek gerekiyordu. Nitekim paktın mimarlarından sayılan Yugoslavya Kralı Aleksander, 9 Ekim 1934’te Marsilya’da İtalya bağlantılı bir terörist tarafından öldürülmüştü.

1937 yılında İtalya’nın gitgide daha fazla Almanya’ya yanaşması üzerine Balkan Paktı’nın yeniden gözden geçirilmesi şart olmuştu. Başbakan İnönü’nün Nisan 1937 Belgrad ziyareti de bu amaca hizmet etmekteydi. Ancak İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle Balkan Antantı tamamen işlevsiz kaldı.