Tarihte Bugün - 12 Aralık

Tarihte Bugün – 12 Aralık

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ilan edildi

Yerli Malı Haftası, resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye’de tüm okullarda kutlanan özel haftadır. Gazi Mustafa Kemal, 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nde yurdun bağımsızlığının muhafazası için, yerli mallar üretilmesi ve kullanılmasının önemini vurgulamıştı. Başbakan İsmet İnönü de, 12 Aralık 1929’da, TBMM’de ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının önemi üzerine uzun bir konuşma yaptı.

Bu konuşmanın yarattığı etkiyle, 18 Aralık’ta TBMM Başkanı Kâzım Paşa’nın (Özalp) başkanlığında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal de cemiyeti himayesine aldı. Cemiyetin amacı, halkı tutumlu yaşamaya ve tasarrufa alıştırmak, yerli malları tanıtmak, kullandırmaya özendirmek, kalitesini yükseltmek ve sürümünü artırmaktı.

İlerleyen yıllarda, özellikle II. Dünya Savaşı’nın ardından oluşan ekonomik darboğazda, ithalat yoluyla paranın yurtdışına çıkmasının engellenmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması konusu bir kez daha önem kazandı. Bu nedenle 1946 yılından itibaren, Yerli Malı Haftası’nın kutlanmasına karar verildi. Haftanın adı 1983 yılında Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Bu haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artırılmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulanır. Okullarda yapılan etkinliklerle tüm gençler yerli malına teşvik edilir.