Tarihte Bugün - 12 Haziran

Tarihte Bugün – 12 Haziran

“Türk Milleti’ne canımı vereceğim”

Atatürk, 11 Haziran 1937 tarihinde Başbakanlığa çektiği bir telgrafla, tasarrufunda bulunan çiftlikleri Hazine’ye bağışladığını bildirdi.

Başbakan İsmet İnönü, Atatürk’ün bu örnek davranışı nedeniyle kendisine 12 Haziran’da bir teşekkür telgrafı çekti. Atatürk, İnönü’nün mesajını şöyle yanıtladı:

“Başvekil İnönü’ye,

Hatırlarsınız, Türk köylüsünün, Türkün efendisi olduğunu söylediğim zamanı. Ben o efendinin arzu ve iradesi altında senelerden beri çalışmış olan bir hizmetkârım. Şimdi beni çok heyecana getiren hadise, Türk köylüsüne naçizane de olsa ufak bir vazife yapmış olduğumdur.

Milletin yüksek temsilcileri bunu iyi görmüş ve kabul etmişlerse benim için ne unutulmaz bir saadet hatırasını bana vermişlerdir. Bundan dolayı çok yüksek zevkle millet, memleket ve Cumhuriyet Hükümeti’ne yapmaya mecbur olduğum vazifelerden en basiti karşısında gösterilmiş olan teveccühten, takdirden ne kadar mütehassis olduğumu ifadeye muktedir değilim.

Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk Milleti’ne canımı vereceğim.

Kemal Atatürk”