Tarihte Bugün - 12 Ocak

Tarihte Bugün – 12 Ocak

İktidara yürüyen parti

1957 seçimlerinden sonra ülkede yaşanan sosyal ve ekonomik gelişmeler karşısında, CHP de hızlı bir çalışma dönemine girdi ve parti politikalarında önemli değişimler yaşandı. 12 Ocak 1959’da başlayan 14. CHP Kurultayı, “iktidara yürüyen parti” havasında gerçekleştirildi. Bu kurultayda düzen değişikliği programı niteliğindeki “İlk Hedefler Bildirgesi” kabul edildi.

Bildirgede demokratik kurumların kurulması ve yargı denetiminin eksiksiz gerçekleşmesi öngörülüyordu. Zira 1924 Anayasası, kuvvetler ayrılığının uzağında kalan bir anayasaydı. Ayrıca kurultayda Parti Meclisi üye sayısı 30’dan 40’a çıkarıldı; Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı da Genel Sekreter ile beraber 11’e yükseltildi. Parti Meclisi’ne Genel Sekreteri üçte iki çoğunlukla değiştirme ve yeni Genel Sekreter seçmek üzere kurultayı toplantıya çağırma yetkisi verildi.

Kurultayda İsmet İnönü ve Kasım Gülek, tekrar Genel Başkanlık ve Genel Sekreterliğe seçildi. 28 Eylül 1959’da Kasım Gülek’in Genel Sekreterlikten istifa etmesi üzerine, yerine İsmail Rüştü Aksal geçti.