Tarihte Bugün - 13 Ağustos

Tarihte Bugün – 13 Ağustos

İsmet Paşa, Malatya Milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi’nde

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin II. Dönem 1. Yasama Yılı, 13 Ağustos 1923’te başladı ve İsmet Paşa, Malatya Milletvekili olarak Meclis’teki yerini aldı. Mustafa Kemal Paşa, Meclis’in açılışı nedeniyle şu konuşmayı yaptı:

“Bu yasama dönemi, aynı zamanda, yeni Türkiye Devleti’nin, yeni tarihinde mutlu bir geçiş dönemine rastlamaktadır. Doğrusu, dört yıllık Bağımsızlık Savaşımız, ulusumuzun ününe yaraşır bir barış ile sonuçlanmıştır. Lozan’da imzalanmış olan antlaşmanın, yüce kurulunuzun onayına sunulduğunda her anlamda hür ve bağımsız olarak mutlu bir çalışma alanına girmiş olacağız. Elde edilen mutlu sonucun korunmasında, Lozan Antlaşmasından ayrılan sorunların kesin olarak sonuçlandırılmasında ve milletin huzur ve refahını sağlayacak verimli çalışmalarda tam başarıya erişilmesini bütün kalbimle dilerim.”

Meclis’in açılışından bir gün sonra, 14 Ağustos’ta, V. İcra Vekilleri Heyeti (Bakanlar Kurulu) Ali Fethi Bey (Okyar) başkanlığında kuruldu. İsmet Paşa, Cumhuriyetin kurulmasından önceki bu son hükümet içinde yeniden Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi ve 21 Kasım 1924 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.