Tarihte Bugün - 13 Kasım

Tarihte Bugün – 13 Kasım

13 Kasım Tasfiyesi

27 Mayıs Devrimi’nin ardından darbeci subaylar arasında çıkan çatışma, Milli Birlik Komitesi’nde (MBK) büyük bir çatlağa yol açtı. MBK içinde kendilerini radikal reformcu olarak tanımlayan “Ondörtler” (Alparslan Türkeş, Orhan Kabibay, Orhan Erkanlı, Muzafer Özdağ, Rifat Baykal Fazıl Akkoyunlu, Ahmet Er, Dündar Taşer, Numan Esin, Mustafa Kaplan, İrfan Solmazer, Şefik Soyuyüce, Muzaffer Karan ve Münir Köseoğlu) Türkiye’nin siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda ciddi yapısal sorunları olduğunu ve bunlar çözülmeden ülkede sağlıklı bir demokrasinin kurulamayacağını ileri sürüyorlardı. Bu nedenle grup, iktidarın kısa zamanda yeniden sivillere bırakılmasını kabul etmiyor ve askeri yönetimin uzun süre devam etmesi gerektiğini öne sürüyordu.

Bu niyete karşı CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, askeri yönetimin bir an önce sona erdirilmesi ve en kısa zamanda seçimlerin yapılarak iktidarın sivil yönetime devredilmesi yönünde ağırlığını koydu. İnönü’nün bu tutumu, MBK içinde bir an önce demokratik sisteme dönmeyi isteyen grubun da güçlenmesini sağladı. Orgeneral Cemal Gürsel, Ondörtler’i tasviye edebilmek amacıyla 13 Kasım 1960 tarihinde MBK’yi feshettiğini açıkladı.

Yeniden kurulan MBK’de Ondörtler’e yer verilmedi. Dışarıda bırakılan bu isimler, Korgeneral Cemal Madanoğlu’nun organize ettiği bir operasyonla ordudan emekli edildiler ve göstermelik görevlerle yurtdışına gönderildiler. Böylece plan tersine işledi ve demokrasiye geçiş süreci hız kazandı.