Tarihte Bugün - 14 Eylül

Tarihte Bugün – 14 Eylül

Türk-Yunan Dostluk Antlaşması

Lozan Antlaşması’na ek olarak imzalanan nüfus mübadelesinin yarattığı sorunlar, Türkiye ile Yunanistan arasında 10 Haziran 1930’da imzalanan antlaşmayla bütünüyle çözüldü. Başbakan İsmet İnönü’nün daveti üzerine, Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos, 27-31 Ekim 1930 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyaretin üçüncü günü olan 30 Ekim 1930 tarihinde, ikili ilişkileri ilk defa dostça bir seviyeye getirmeyi amaç edinen “Türk-Yunan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik Antlaşması” imzalandı. Antlaşmaya, deniz kuvvetlerinin sınırlandırılmasına ilişkin bir protokol de eklendi. Antlaşma ve Ek Protokol, onay belgelerinin 5 Ekim 1931’de Başbakan İsmet İnönü’nün Yunanistan’ı ziyareti sırasında karşılıklı sunulmasıyla yürürlüğe girdi.

Türkiye ile Yunanistan, 1930 yılında yaptıkları antlaşma ile temelini attıkları dostluk ilişkilerini bir adım daha ileri götürmek ve Bulgaristan’ın revizyonist politikasını önlemek için 14 Eylül 1933’te, Yunanistan Başbakanı Çaldaris ile Dışişleri Bakanı Maksimos’un Ankara’yı ziyaretleri sırasında bir “Yürekten Uyuşma Paktı” (Pacte d’Entente Cordiale) imzaladılar. Bundan kısa bir süre sonra yeniden işbaşına gelen Yunanistan Başbakanı Venizelos, 25 Eylül 1933 tarihinde İstanbul’a geldi. Yugoslavya Kralı Aleksander’ın da 4-5 Ekim 1933’te gelmesiyle, Atatürk, Kral Aleksander ve Venizelos arasında üçlü bir görüşme yapıldı.

Türk-Yunan Dostluk Antlaşması maddelerinden çoğu 1963-1964 Kıbrıs bunalımı sırasında Türkiye tarafından tek taraflı olarak yürürlükten kaldırılmıştır.