Tarihte Bugün - 14 Kasım

Tarihte Bugün – 14 Kasım

İnönü’nün kimya merakı

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün hayatı boyunca gerçekleştirmeye olanak bulamadığı bir merakı vardı: kimya. İnönü, bu sırrını ilk kez 1942 yılında Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’e açtı ve ondan kendisine kimya öğretecek iyi bir öğretmen bulmasını rica etti. Bakan, Dr. Avni Bekman’ı önerdi ve onunla ilgili şu bilgiyi verdi:

“Birinci Dünya Savaşı’ndan önce devlet tarafından Almanya’ya gönderilmiş, lisede dil öğreniminden sonra Berlin Üniversitesi’ne girmiştir. On bir yıl sonra iki doktora sahibi olarak yurda dönmüştür. Liselerde okuttuğumuz kimya ders kitaplarının yazarıdır. Fakat Ankara Üniversitesi’nde henüz Fen Fakültemiz olmadığından, Gazi Terbiye Enstitüsü’nde kimya öğretmenliği yapmaktadır.”

İşte, Çankaya Köşkü’nün bir odasına kurulan özel laboratuvarda, haftada iki gün akşam saatlerinde yapılan kimya dersleri böyle başladı. Hatta Ankara Hükümeti’yle sıcak ilişki kurmak isteyen Hitler, İnönü’nün bu merakını öğrenip kendisine bir kimya laboratuvarı armağan etti.

İnönü, ders sonrası ev ödevleri veren öğretmenine, kendisi de bir ödev vermiş ve ondan, Ankara Üniversitesi bünyesinde bir Fen Fakültesi kurmasını istemişti. Gerçekten de, Hitler’in kendisine armağan olarak gönderdiği kimya laboratuvarı, 1943 yılında Dr. Avni Bekman’ın ilk dersini verdiği Fen Fakültesi’nin ilk demirbaşı olacaktı