Tarihte Bugün - 15 Eylül

Tarihte Bugün – 15 Eylül

Türk-Yunan Antlaşması’nın yansımaları

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in, Türk-Yunan Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle, 15 Eylül 1933’te Başbakan İsmet Paşa’ya gönderdiği tebrik telgrafından bir alıntı:

“Bu pakt, iki milletin karşılıklı büyük menfaatlerini kuvvetlendiren kardeşlik gelişme sahasına enginlik veren kıymetli bir vesikadır. İki taraf için kalpten arzu edilen verimi vermesini temenni ve hükümetimizi tebrik ederim.”

Mustafa Kemal’in, Türk-Yunan Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle Yunan yöneticilerinin gönderdiği telgrafa cevabı:

“Türkiye Cumhuriyeti, milletler arasında dostluk ve barış fikrinin gelişme ve gerçekleşmesi yönünden kendine düşen ödevini, ciddi ve samimi bir surette daima yerine getirmeden geri kalmayacaktır.”

Venizelos, Balkan Paktı’nın imzalanmasından kısa bir süre önce, 12 Ocak 1934 tarihinde, M. Kemal Atatürk’ü dünya barışına yaptığı katkılardan ötürü “Nobel Barış Ödülü”ne aday gösterdi.