Tarihte Bugün - 15 Haziran

Tarihte Bugün – 15 Haziran

İsmet Paşa idama mahkûm edildi

Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’da özgürlük mücadelesini başlatıp 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’yi kurduktan sonra, İstanbul’daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edilmiş ve mahkemenin bu kararı 24 Mayıs 1920 günü Padişah Vahdettin tarafından onaylanmıştı.

Bundan kısa bir süre sonra, 6 Haziran 1920’de, Milli Mücadele’ye destek veren İsmet Paşa, Bekir Sami Kunduh, Celalettin Arif, Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Rıfat Börekçi ve Fahrettin Altay da aynı şekilde gıyaplarında idam cezasına çarptırıldı. Bu karar 15 Haziran 1920 tarihinde Vahdettin tarafından onaylandı.