Tarihte Bugün - 16 Aralık

Tarihte Bugün – 16 Aralık

Birinci Kadın İktisat Sergisi açıldı

İsmetpaşa Kız Enstitüsü tarafından hazırlanan Kadın İktisat Sergisi, 16 Aralık 1932 günü Başbakan İsmet İnönü’nün katılımıyla açıldı. Enstitüde okuyan öğrencilerin çeşitli alanlardaki çalışmalarından oluşan sergi, kadınların ev üretimi yoluyla ekonomiye ne şekilde katılabileceklerinin de örneklerini veriyordu. Serginin bu yönüyle önemini, gazeteler şöyle duyuruyordu:

“İsmetpaşa Kız Enstitüsü’nün sergisi, milli iktisat davasında kadının rolünü ve bu davanın en modern hayat tarzı ile birlikte Türk evine nasıl muvaffakiyetle girebileceğini gösteren güzel bir misal olmuştur. Orada hem modern ev tekniğini, hem aile hayatını ucuzlaştırmanın sırlarını ve hem de Türk kadınının yerli malı kullanarak milli sanayi ve istihsali nasıl ayakta tutabilecek ve ileriye götürebileceğinin canlı örneklerini görmek mümkündür.”

Sergi, altı bölümden oluşuyordu. Birinci bölümde evde üretilebilecek giyim eşyaları; ikinci bölümde Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin faaliyetleri; üçüncü bölümde gıda maddelerinin besleyici özellikleri ve onlardan yararlanma yollarının ele alındığı modern ev teknikleri; dördüncü bölümde çocuk bakımı; beşinci bölümde ev tasarrufu konusu; altıncı bölümde ise hesaplı ve modern bir ev kurma yöntemleri tanıtılıyordu.

Sergideki bir tabelada ise ziyaretçiler, bu tür faaliyetleri yapmaya şöyle özendiriliyordu:

“Bu işler boş zamanlarda eğlenerek yapılmıştır. Siz de böyle çalışınız. Öğrenmek isteyen herkese Enstitü’nün kapıları açıktır.”