Tarihte Bugün - 16 Kasım

Tarihte Bugün – 16 Kasım

İnönü, tabii senatör oldu

16 Kasım 1972’de CHP’den ve milletvekilliğinden istifa eden İnönü, anayasanın eski cumhurbaşkanlarına tanıdığı haktan yararlanarak “tabii senatör” unvanıyla Cumhuriyet Senatosu’na girdi.

1961 Anayasası’na göre kurulan Cumhuriyet Senatosu’nu oluşturan üç tür üyeden biri olan tabii senatörler kendi içinde iki gruba ayrılıyorlardı. Bunlardan birincisi, Milli Birlik Komitesi başkan ve üyeleriydi. İkinci grubu ise eski cumhurbaşkanları oluşturuyordu. Bu grupta Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel kâğıt üstünde 6 ay; Cevdet Sunay 7 yıl; İsmet İnönü 13 ay ve Fahri Korutürk 5 ay tabii senatörlük görevini yürüttüler. 1974’te eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a da tabii senatörlük teklif edilmişti, ama Bayar, “Ben ömrüm boyunca demokrasi için mücadele ettim. Demokrasilerde tabii senatörlük yoktur,” diyerek bu unvanı reddetmişti.

1980 askeri darbesinden sonra hazırlanan 1982 Anayasası’nda, Cumhuriyet Senatosu’na yer verilmeyerek tabii senatörlük kaldırılmıştır.