Tarihte Bugün - 17 Aralık

Tarihte Bugün – 17 Aralık

Soğuk Savaş’ın arka yüzü

İsmet İnönü, bugün hâlâ tartışılan bir konuya, yani Türkiye’nin niçin Batı kampına katılmaya karar verdiğine, daha 3 Mayıs 1946 tarihinde Eskişehir Halkevi’nde yaptığı konuşmada şöyle açıklık getirmiştir:

“Geçen sene Ruslarla aramızda feshettikleri dostluk mukavelesini yenilemek için temasa geldiğimiz vakit, Molotof, büyükelçimize (Selim Sarper) yakın münasebet kurmayı arzu ettiklerini, bunun için daha evvel bazı gerginlikleri ortadan kaldırmayı söyledi. 1920 senesinde yapılmış anlaşmada, şart ittihaz olan arazi değişikliklerinin düzeltilmesini, Kars ve Ardahan vilayetlerinin tekrar Rusya’ya iadesi lazım geldiğini, Boğazlar’da kendilerine üs verilmesi icap ettiğini, Polonya ile aralarındaki gibi bir ittifak anlaşması yapmak icap ettiğini söylediler. Kati olarak reddettik. Sebep olarak; 1920’de bu anlaşmayı yaptıkları zaman Ruslar zayıf vaziyette imişler. Şimdi vaziyet değişmiş. Endişeli günler geçirmişler. Karadeniz’de bir tehlike zuhur etmek ihtimali bakımından endişeli vaziyete düşmemek isterlermiş…”