Tarihte Bugün - 17 Kasım

Tarihte Bugün – 17 Kasım

CHP’nin 7. Büyük Kurultay’ı açıldı

CHP’nin 17 Kasım 1947’de başlayan 7. Büyük Kurultay’ı 19 gün sürdü ve ılımlılar kazandı. Yapılan tüzük çalışmalarıyla Genel Başkanlık Divanı kaldırılarak yerine kurultayca seçilen 40 üyeli Parti Divanı getirildi. Ayrıca 12 kişilik Genel Yönetim Kurulu’nun Parti Divanı arasından seçilmesi uygulamasına gidildi ve Cumhurbaşkanlığı ile CHP Genel Başkanlığı’nın aynı kişide birleşmesi halinde Genel Başkan Vekili’ne geniş yetkiler tanındı.

Yapılan seçimde İnönü’nün adayı Hilmi Uran, 646 delegeden 328’inin oyunu aldı. Recep Peker ise 159 oyda kaldı. Kurultayda ayrıca, yıllarca uygulanan merkezden atama yönteminden vazgeçilerek tüm parti örgütlerinin seçimle işbaşına gelmesi ilkesi benimsendi. Partinin milletvekili adaylarının yüzde 70’inin yerel örgütlerce belirlenmesi ilkesi getirildi. Partiye girme yaşı 22’den 18’e indirildi.

Kurultayda, Altı Ok da yeniden ele alındı. Devletçilik ilkesi yeniden tanımlanırken, özel girişime önem veren bir anlayış benimsendi. Bu kurultayda İnönü ilk kez “oybirliği” olmaksızın genel başkan seçildi. İnönü, 645 delegeden 595’inin oyunu aldı. Seçimde, resmen aday olmamasına karşın Recep Peker’e 25 oy çıktı. Parti Divanı tarafından genel sekreterliğe de Tevfik Fikret Sılay getirildi.