Tarihte Bugün - 17 Temmuz

Tarihte Bugün – 17 Temmuz

Maarif Şurası toplandı

Celal Bayar’ın kurduğu kabinede, 28 Aralık 1938’de Maarif Vekilliği’ne atanan Hasan Ali Yücel, İnönü’nün desteğiyle Kemalist ilkeler doğrultusunda eğitimde reformlar yapmaya başlamıştı. 17 Temmuz 1939’da, ülke çapında bilim adamlarının, eğitimcilerin, yazar ve sanatçıların, Türk eğitim sisteminin ilkelerini ortak bir çalışmayla belirlemek üzere bir araya geldiği Birinci Maarif Şûrası’nı topladı. Yücel, açılış konuşmasında, eğitim sisteminde en önemli meselenin görevlilerle birimler arasında uyumlu çalışma olduğunu belirti.

İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim ve meslek öğretiminde yeni düzenlemeleri içeren taslak, danışma kuruluna sunuldu. Programın en önemli meselelerinden biri, kırsal kesimde halk eğitimiydi.