Tarihte Bugün - 18 Haziran

Tarihte Bugün – 18 Haziran

Türk-Alman Saldırmazlık Paktı imzalandı

Türkiye’nin güvenliği, Almanların 1941 Şubat’ında Bulgaristan’ı işgal etmesinden sonra kritik bir sürece girmişti. Ancak Hitler’in asıl hedefi Rusya’ydı ve bu yüzden Türkiye’ye saldırmayacağını açıklayarak Ankara’ya bir saldırmazlık paktı önerdi. Türkiye’nin de Alman tehdidini savuşturmak amacıyla bu öneriyi kabul etmesi üzerine, Türkiye’nin daha önceki diplomatik sorumluluklarını zedelememek kaydıyla 18 Haziran 1941’de, 10 yıl süreli bir saldırmazlık paktı imzalandı.

Bundan sadece dört gün sonra Hitler orduları Sovyetler Birliği’ne saldırdılar. Sovyet tarihçiler, Almanya’nın Türkiye ile yaptığı saldırmazlık paktına güvenerek Sovyetler Birliği’ne saldırdığını yazar. Oysa ki bu tarihte Moskova, Berlin’le ittifaka benzer bir yakınlık içindeydi. O kadar ki Alman saldırısı başladığında Stalin ortada bir yanlış anlama olduğunu düşünerek, Alman ordusunun ihtiyaç duyduğu bazı stratejik maddelerin teslimatına devam edilmesi emrini vermişti.

1942 yılında Almanların hızı bir ölçüde kesilmiş ve savaşın seyri değişmeye başlamıştı. Ancak Müttefikler’in yeni güçlere gereksinimi vardı. Bu amaçla önce ABD ve İngiltere, sonra da Sovyetler Birliği, Türkiye’ye baskı yapmaya başladı. Buna rağmen İsmet İnönü’yü ikna etmeleri mümkün olmadı.