Tarihte Bugün - 18 Kasım

Tarihte Bugün – 18 Kasım

İstanbul Üniversitesi eğitime başladı

Osmanlı döneminden kalan, ülkenin en önemli yüksekokulu İstanbul Darülfünunu’nun yeniden düzenlenmesi için Maarif Vekili Dr. Reşit Galip tarafından, İsviçreli bir bilimadamı olan Prof. Albert Malche İstanbul’a çağrıldı. Dört aylık bir çalışmanın ardından Prof. Malche, mevcut yapının çağdaş bir üniversiteye uygun olmadığını belirten olumsuz bir rapor hazırladı. Bunun üzerine, Darülfünun’un yeniden düzenlenmesi için kapsamlı bir çalışmaya girişildi. Fakat tam bu sırada, 1933 Ocak’ında Nazilerin işbaşına gelmesiyle Alman üniversitelerindeki Yahudi ve solcu profesörlerin görevlerine son verilmesi, Darülfünun’un yeni bir üniversiteye dönüştürülmesi açısından önemli bir fırsat yarattı.

Başbakan İsmet Paşa tarafından Meclis’e sunulan “İstanbul Darülfünunu’nun İlgasıyla Yerine Yeni Esaslar Dahilinde bir İstanbul Üniversitesi Teşkiline Dair” kanun teklifi 31 Mayıs 1933’te yasalaştı. Bunun üzerine İstanbul Darülfünunu’nda kapsamlı bir tasfiye gerçekleştirildi ve bırakılan Darülfünun hocaları, Avrupa’da eğitim görmüş gençler ve Türkiye’ye kaçan 38 yabancı profesörden oluşan güçlü bir eğitim kadrosu işbaşına getirildi.

İstanbul Üniversitesi, 18 Kasım 1933 günü gerçekleştirilen bir törenle, çağdaş bir üniversitenin gerekliliklerini yerine getiren çok daha güçlü bir eğitim kurumu olarak kapılarını öğrencilere açtı.