Tarihte Bugün - 18 Şubat

Tarihte Bugün – 18 Şubat

TBMM’de Türkiye’nin NATO’ya girişi onaylandı

1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, ama Türkiye’de İkinci Balkan Harbi’ne benzer bir artçı depremin yaşanacağına dair endişeler bitmemişti. Avrupa’nın doğusu, Kızıl Ordu’nun işgalinde Sovyetler Birliği’nin rejim dayatması ile karşı karşıyaydı. Sovyetler’in bir yandan Türkiye’nin doğu bölgesinden toprak talebinde bulunması ve diğer yandan Boğazlar üzerindeki dayatmacı istekleri, Türkiye Cumhuriyeti’ni Milli Mücadele’den beri en büyük dış tehditle karşı karşıya bırakmıştı. Bu ortamda kendine güvence arayan Türkiye, daha savaş bitmeden müttefikler aramaya koyulmuş, ama bunda fazla başarılı olamamıştı.

4 Nisan 1949’da kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), bu koşullar altında Türkiye için bir ümit kaynağı oldu. Türk hükümeti, bu nedenle kurulduğu günden itibaren bu ittifak sistemine katılmak için istekli bir yaklaşım sergiledi. Ancak NATO’nun küçük üyeleri ile ABD, Sovyet tehdidini artıracağı gerekçesiyle Türkiye’nin üyeliğine karşı çıktılar.

Diğer yandan Türkiye’nin sahip olduğu jeopolitik önem ve 1950’de Kore Savaşı’na gönderilen Türk askerinin gösterdiği yararlılık, Türkiye’nin NATO’ya katılmasının bir kazanç olacağını gösterdi. Bunun üzerine, daha önce Mayıs 1950’de ve Eylül 1950’de iki başvurusu geri çevrilmiş olan Türkiye, 21 Eylül 1951’de Yunanistan’la birlikte NATO’ya davet edildi. 29 Ocak 1952’de ABD Senatosu bu iki ülkenin üyelik başvurusunu onayladı; Türkiye Büyük Millet Meclisi de 18 Şubat 1952’de Türkiye’nin NATO’ya katılmasına karar verdi.