Tarihte Bugün - 19 Eylül

Tarihte Bugün – 19 Eylül

Hürriyet ve Tercüman’ın yayını 15 gün durduruldu

6-7 Eylül Olayları sonrasında İnönü’nün toplumsal barışa katkı yapmak amacıyla parti organı Ulus gazetesi için özene bezene kaleme aldığı “Çetin İmtihan” başlıklı makale, Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından hem Ulus hem de ondan alıntı yapan Hürriyet ve Tercüman gazetelerinin 19 Eylül 1955 tarihinde 15’er gün kapatılmasına neden oldu.

Bu olayla ilgili Şinasi Nahit Berker, şu anıyı anlatır:

“Ulus gazetesi ilk defa kapatılmıştı. Sebep İsmet İnönü’nün ‘Çetin İmtihan’ başlıklı makalesiydi. Aradan iki gün geçmişti. Büyük odada kapının ağzına yakın oturmuş, yeşil masa üzerinde, neşrine müsaade edilen gazetelere, yarı gıpta, yarı lakaydi ile bakıyordum. Birden İsmet Paşa içeri girdi. Girmesiyle de çıkışması bir oldu: ‘Tembel tembel ne oturuyorsun?’ Hemen ayağa fırladım, hazır ol vaziyeti aldım, yüksek sesle cevap verdim: ‘Sayenizde Paşam!’”