Tarihte Bugün - 19 Haziran

Tarihte Bugün – 19 Haziran

Fuad Köprülü istifa etti 

Demokrat Parti’nin kurucularından Prof. Fuad Köprülü, “İzahına lüzum görmediğim sebeplerden dolayı Hariciye Vekilliğinden istifamı derin saygılarımla rica ederim,” şeklinde yazdığı dilekçeyle Dışişleri Bakanı görevinden, 19 Haziran 1956 günü ayrıldı.

Kurucuları arasında olduğu Demokrat Parti’de çözülmenin başlangıcı olarak görülen bu istifanın ardından Dışişleri Bakanlığına vekâleten İçişleri Bakanı Etem Menderes getirildi.