Tarihte Bugün - 2 Ekim

Tarihte Bugün – 2 Ekim

İnönü, Edirne’de İkinci Ordu Karargahı’nda

2 Ekim 1906’da Edirne’de bulunan İkinci Ordu’da vazifeye başlayan Mustafa İsmet’in görev yeri, 8. Sahra Topçu Alayı 3. Batarya Komutanlığı’ydı. Kurmaylık stajını burada yapan Mustafa İsmet, bir yandan kıta subaylığını öğrenirken bir taraftan da Topçu Fırkası’nda Strateji ve Topçuluk dersleri veriyordu.

Osmanlı- Bulgar komisyonlarında da bulunan Yüzbaşı İsmet, Ali Fethi Bey’in (Okyar) aracılığı ile 1907 senesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. Mustafa İsmet artık, gizli bir cemiyetin üyesiydi. Amaç, Padişahın istibdat idaresini yıkmak, meşrutiyeti kurmak ve vatanı kötü gidişten kurtarmaktı. İsmet İnönü’nün siyaset hayatı, aslında buradan başlamıştır.