Tarihte Bugün - 2 Temmuz

Tarihte Bugün – 2 Temmuz

Soyadı Kanunu kabul edildi

21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen ve 2 Temmuz 1934 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Soyadı Kanunu, her Türk vatandaşına bir soyadı taşıma yükümlülüğü getiriyordu. Bu kanunun kabulünden sonra soyadı Türkiye’de, kişilerin kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Yasanın amacı, o güne kadar kişilerin öz adlarının yanında dini, sosyal ve ailevi unvanlar taşımalarının yol açtığı ayrımı ortadan kaldırmak ve nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı, tapu işlemleri gibi alanlarda yaşanan karışıklıkları gidermekti. Bu yasayı takiben 26 Kasım’da çıkarılan 2590 sayılı Kanun’la “ağa”, “hacı”, “hafız”, “hoca”, “efendi”, “bey”, “beyefendi”, “hanım”, “hanımefendi”, “paşa”, “hazret” gibi unvan ve lakapların kullanılması da yasaklandı.

Soyadı Kanunu’nun çıkmasından beş ay sonra, 24 Kasım 1934 tarihinde TBMM tarafından oybirliği ile kabul edilen 2587 sayılı Kanun’la Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verildi. Ayrıca 17 Aralık 1934’te çıkarılan yasa ile bu soyadının diğer kişiler tarafından kullanılması yasaklandı. Atatürk’ün yakınlarına, bizzat kendisinin seçerek verdiği soyadlarının başında ise İnönü gelir.