Tarihte Bugün - 20 Ekim

Tarihte Bugün – 20 Ekim

Fransızlar anlaşmayı tercih etti

Doğu sorunu konusunda milli menfaatleri İngiltere, Yunanistan ve İtalya ile uyuşmayan Fransa, henüz Sevr Antlaşması imzalanmadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi ile geçici bir mütareke yapmış, böylece Milli Hükümet’i bir muhatap olarak kabul ettiğini göstermişti.

Fakat Fransa, Misak-ı Milli’yi ve yeni Türk devletinin varlığını prensip olarak kabul etmekle birlikte, doğrudan TBMM Hükümeti ile bir anlaşma yapmadan önce gelişmeleri görmek istiyordu. Bu anlamda 16 Mart 1921’de Sovyet Rusya ile Ankara Hükümeti arasında Moskova Antlaşması’nın imzalanması ve 13 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılması, güney cephesinde Türkiye ile sürdürdüğü kanlı ama sonuçsuz savaşı sonlandırmak üzere Fransız hükümetinin tereddütlerini ortadan kaldırdı.

Gayriresmi olarak Ankara’ya gönderilen eski bakan Henry Franklin-Bouillon’un temaslarının da olumlu netice vermesi üzerine Fransa, İtilaf Devletleri’nden ayrılarak 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması’nı imzaladı. Böylece Güney Cephesi’ndeki savaş resmen sona ermiş ve güney sınırımız (İskenderun-Hatay dışında) çizilmiş oluyordu.