Tarihte Bugün - 20 Nisan

Tarihte Bugün – 20 Nisan

Milletler Cemiyeti’ne giriş

Türkiye, İngiltere’nin geniş nüfuzu altında bulunan Milletler Cemiyeti’ne güvenle bakmadığından, ilk başta bu teşkilata üye olma hususunda bir istek göstermemişti. Ancak 1930’dan sonra uluslararası işbirliğinin önemi daha çok ortaya çıktığından, Milletler Cemiyeti’ne de ilgi artmıştı.

Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, 20 Nisan 1932’deki Cenevre Silahsızlanma Konferansı’nda, Milletler Cemiyeti’ne katılmamızı istemiş ve bu istek, Milletler Cemiyeti Konseyi’nin 6 Haziran 1932 tarihli toplantısında Türkiye’nin davet edilmesiyle gerçekleşmiştir. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girişi, dış politikasında yeni bir aşama olmuş ve girdikten iki yıl sonra da Konsey üyeliğine seçilmiştir.