Tarihte Bugün - 21 Aralık

Tarihte Bugün – 21 Aralık

Heyet’i Temsiliye

Erzurum Kongresi kararlarını uygulamak üzere Mustafa Kemal’in başkanlığında oluşturulan yürütme organıdır. Sivas Kongresi’nde ise Heyet’i Temsiliye’nin yetkileri bütün yurdu kapsayacak şekilde genişletildi ve üye sayısı arttırıldı. Heyet-i Temsiliye’nin görevi TBMM’nin açılışı ile sona ermiştir. Erzurum Kongresi’nde altı doğu ili içerisinde yer alan ve bu yüzden Erzurum Kongresi’ne katılmış olan Sivas Vilayeti temsilcileri Heyet-i Temsiliye oluşturulduğunda Atatürk’ün tüm ısrarlarına rağmen Heyet-i Temsiliye’ye katılmayı kabul etmemişlerdir; bu sebepten Sivasta toplanacak olan Sivas Kongresi’ne Sivas’tan olmayan, Sivas’ın seçmediği delegeler kurulca seçilerek görevlendirilmiştir. Bu kişiler Bekir Sami Bey ve Rauf (Orbay) Bey’dir.

Bazı kaynaklarda Sivas Kongresi’nin delegeleri arasında yer alan Bekir Sami Bey, Tokat delegesi olarak gözükmekte, bazı kaynaklarda ise Sivas delegesi olarak gösterilmektedir; bu durumun esas ortaya çıkış nedeni Erzurum Kongresi’ne katılmış olan Sivas delegelerinin Heyet-i Temsiliye’ye katılmamalarından doğmaktadır.